Bekijk de video over BECC

Wat is Groene Stroom?

Groene Stroom is stroom die wordt opgewekt uit zogenaamde ‘duurzame’ bronnen, oftewel schone en onuitputtelijke bronnen, zoals de zon, wind, water en biomassa. In tegenstelling tot grijze stroom, die wordt opgewekt door de verbranding van aardolie, aardgas of steenkool, is Groene Stroom een stuk beter voor het milieu. De CO2 die vrij komt bij de verbranding van biomassa is eerder opgenomen bij de groei van diezelfde biomassa, en fossiele brandstoffen blijven gespaard. Alle stroom die wordt opgewekt door energieleveranciers, zowel groene als grijze stroom, komt echter op hetzelfde elektriciteitsnet terecht. De stroom zelf is dus altijd hetzelfde, maar het gaat om de manier van opwekken die het label ‘groen’ of ‘grijs’ geeft.
Lees hier en hier meer over Groene Stroom en GvO’s.

Waarom is biomassa Groen?

Er bestaan nog wat misverstanden over het groene label dat de energie die met behulp van de verbranding van biomassa wordt opgewerkt, toegeschreven krijgt. Er vindt tenslotte nog steeds verbranding plaats. Dat klopt, maar de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biomassa is eerder opgenomen bij de groei van diezelfde biomassa. Dat komt omdat het slechts gaat over de verbranding van biomassareststromen.

Hoe dat precies in zijn werk gaat, zie je hieronder in het filmpje van de Algemene Vereniging Inlands Hout over de bijdrage van biomassa aan duurzame energie.

Groene Stroom van de BECC

De stroom die BECC produceert, is groen en lokaal opgewekt. Die stroom wordt doorverkocht aan energieleverancier Huismerk Energie en geleverd aan consumenten en bedrijven. Huismerk Energie levert uitsluitend duurzame energie uit Nederland, waaronder van BECC. Zo hoeft het bedrijf geen GvO-certificaten te kopen uit het buitenland. Wie kiest voor duurzame energie van BECC, weet zeker dat er daadwerkelijk is geïnvesteerd in de productie van groene energie in Nederland. Dit draagt bij aan een schoner milieu. Zo is uw groene energie ook écht groen.

Wilt u ook duurzame lokale energie van BECC? Dan kunt u zich aanmelden bij Huismerk Energie of De Groene Stroomfabriek. Wij zorgen dan dat uw Groene Stroom door de BECC wordt opgewekt.