Biomassa

De Bio Energie Centrale Cuijk (BECC) is een energiecentrale die op lokale biomassa werkt. Dat is een verzamelnaam voor organische stoffen, zoals groente- fruit- en tuinafval en snoeihout. In biomassa zit zonne-energie opgeslagen, en dat kan op verschillende manieren gebruikt worden. Elke vorm heeft zijn eigen toepassing. In de Bio-EnergieCentrale Cuijk wordt uitsluitend ‘vaste biomassa’ gestookt, voornamelijk snoeihoutchips en boschips uit de regio, waarmee groene stroom opgewekt wordt. Deze reststromen krijgen in onze installatie een nuttige toepassing in de vorm van groene stroom.

Naast groene stroom wil BECC op korte termijn ook warmte leveren aan de industrie in de directe omgeving van de centrale in Cuijk.

Levering van warmte

In de Bio Energie Centrale Cuijk wordt momenteel alleen groene stroom geproduceerd. BECC BV is echter voornemens de centrale om te bouwen naar een warmtekrachtcentrale. Met een warmtekrachtcentrale wordt niet alleen stroom opgewekt maar gelijktijdig ook warmte. Met dezelfde hoeveelheid biomassa worden dan méér nuttige producten geproduceerd. De overheid ondersteunt deze groenere opwekking van stroom en warmte met de SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie).
Dit biedt perspectief, zeker voor onze zakelijke klanten! De warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces van BECC wordt geleverd aan industrie in de omgeving, die warmte nodig heeft voor hun processen. Wanneer nabijgelegen bedrijven de groene stroom van BECC én warmte afnemen, valt dus een extra groot voordeel te behalen. De primaire energie wordt zo beter benut door efficiënter gebruik van biomassa.
Op deze manier wordt nog een extra toepassing gehaald uit het verbranden van biomassa. Zo dragen we bij aan de vergroening van onze zakelijke klanten. Wanneer zij lokale groene stroom van BECC afnemen, hoeven ze minder aardgas te gebruiken.