Film gemaakt door Albert Zeeman (Zomer 2015)

  1. De biomassa wordt allereerst gewogen in de vrachtwagen op de weegbrug. Zo weten we de hoeveelheid biomassa die wordt verwerkt.
  2. De vrachtwagen stort de lading biomassa in de stortput van het biomassaontvangststation, zodat de twee voorraadsilo’s van elk 5000 m3 biomassa steeds aangevuld kunnen worden. Met een magneet worden stukken ijzer tussen het snoeihout verwijderd.
  3. De verbrandingswaarde van biomassa varieert. Daarom is het belangrijk dat de hoeveelheid energie continu wordt aangepast aan de vraag. Dat gebeurt in een volautomatische controlekamer.
  4. In de grootste gebouwen die op de foto te zien zijn, vindt de verbranding plaats. In de verbrandingsketel bevindt zich een ‘wervelbed’ van speciale zandkorrels en lucht, van ongeveer 850 graden celsius.
  5. De hitte die hierbij vrijkomt verhit water, waardoor stoom ontstaat. Die stoom wordt vervolgens door een turbine geleidt. In dit expansieproces drijft de stoom de turbine aan die op zijn buurt de generator aandrijft en zo elektriciteit (groene stroom) opwerkt. De geëxpandeerde stoom wordt vervolgens weer afgekoeld met de buitenlucht tot water van ongeveer 50-70 graden.

Stappenplan BECC