Groene Stroom is stroom die wordt opgewekt uit zogenaamde ‘duurzame’ bronnen, oftewel schone en onuitputtelijke bronnen, zoals de zon, wind, water en biomassa. In tegenstelling tot grijze stroom, die wordt opgewekt door de verbranding van aardolie, aardgas of steenkool, is Groene Stroom een stuk beter voor het milieu. De CO2 die vrij komt bij de verbranding van biomassa is eerder opgenomen bij de groei van diezelfde biomassa, en fossiele brandstoffen blijven gespaard. Alle stroom die wordt opgewekt door energieleveranciers, zowel groene als grijze stroom, komt echter op hetzelfde elektriciteitsnet terecht. De stroom zelf is dus altijd hetzelfde, maar het gaat om de manier van opwekken die het label ‘groen’ of ‘grijs’ geeft.
Lees hier en hier meer over Groene Stroom en GvO’s.

Waarom is biomassa Groen?

Er bestaan nog wat misverstanden over het groene label dat de energie die met behulp van de verbranding van biomassa wordt opgewerkt, toegeschreven krijgt. Er vindt tenslotte nog steeds verbranding plaats. Dat klopt, maar de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biomassa is eerder opgenomen bij de groei van diezelfde biomassa. Dat komt omdat het slechts gaat over de verbranding van biomassareststromen.

Hoe dat precies in zijn werk gaat, zie je hieronder in het filmpje van de Algemene Vereniging Inlands Hout over de bijdrage van biomassa aan duurzame energie.