Duurzame energie wordt niet alleen opgewekt door de zon, wind of water, maar ook biomassa leent zich daar perfect voor. In de Bio-EnergieCentrale Cuijk wordt groene stroom opgewekt door de verwerking van lokale biomassa, zoals snoeihoutchips en boschips. Dit vormt de groene grondstof voor lokale, duurzame stroom in Cuijk. BECC draagt zo bij aan de biobased economy, een economie die voor zijn energie en materialen niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen. Meer weten? Lees meer!